SPRINT 10.08.2019 Informacje ogólne / General Conditions

Rower nie jest wyposażony w pedały. Należy posiadać swoje, służymy pomocą przy montażu.
W standardzie rower może być wyposażony w tradycyjne pedały.

Każdy rower wyposażony jest w dwa koszyki bidonu.

 

Odbiór rowerów:                            STREFA EXPO, Gdynia, Skwer Kościuszki

Godziny odbioru:                            Piątek, 09.08.2019 od godz. 12:00 do godz. 20:00

Zwrot rowerów:                              STREFA EXPO, Gdynia, Skwer Kościuszki

Termin zwrotu:                                Sobota, 10.08.2019 do godz. 16:00

 

Bikes are not fitted with pedals. You need to bring your own pedals.

Every bikes are equiped with two bottle cages.

 

Pick up bikes:                                    EXPO, Gdynia, Skwer Kościuszki

Pick up oppening hours:               Friday, 9th of August from 12AM to 8PM

Drop off the bikes:                          EXPO, Gdynia, Skwer Kościuszki

Return time:                                      Saturday, 10th of August 2018 till 4PM