ENEA IRONMAN 70.3 GDYNIA 11.08.2019 Informacje ogólne / General Conditions

INFORMACJE OGÓLNE

Rower nie jest wyposażony w pedały. Należy posiadać swoje, służymy pomocą przy montażu.

W standardzie rower może być wyposażony w tradycyjne pedały.

Każdy rower wyposażony jest w dwa koszyki bidonu.

 

Odbiór rowerów:                            STREFA EXPO, Gdynia, Skwer Kościuszki

Godziny odbioru:                            Sobota, 10.08.2019 od godz. 17:00 do godz. 20:00

Zwrot rowerów:                              STREFA EXPO, Gdynia, Skwer Kościuszki

Termin zwrotu:                                Niedziela, 11.08.2019 do godz. 17:00

 

GENRAL CONDITIONS

Bikes are not fitted with pedals. You need to bring your own pedals.

Every bike is equipped with two bottle cages.

 

Pick up bikes:                                    EXPO, Gdynia, Skwer Kościuszki, Saturday, 10th of August 2019 from 5PM to 8PM

              

Return the bikes:                              EXPO, Gdynia, Skwer Kościuszki, Sunday, 11th of August 2019 till 5PM